Nebankovní půjčky a americká hypotéka - pojmy


  Níže naleznete výklad pojmů, které se používají při půjčkách a hypotékách.

Americká hypotéka

 Americká hypotéka je bezúčelový hypoteční úvěr, což znamená, že tuto hypotéku lze na rozdíl od účelového úvěru na bydlení – hypotéky využít na jakýkoliv účel.

 U americké hypotéky zpravidla nedosáhnete tak výhodných podmínek jako u účelových úvěrů a úroky z americké hypotéky nelze odečítat od základu daně. Tento úvěr musí být rovněž jako klasická hypotéka zajištěn zástavním právem k nemovitosti.


Finanční rezerva

 Finanční rezerva je objem peněz, který vytváří subjekt za účelem krytí pozdějších ztrát nebo krytí výpadku příjmu.

 Pravidelný příjem je pro většinu pracujících věcí příjemnou a hlavně nepostradatelnou. Hradí z něj své náklady, spoří a realizují své přání. Co se však stane v situaci, kdy dojde k nečekané negativní události, která příjem sníží či zcela zruší? Takových událostí je celá řada – pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání, náhlá selhání nepostradatelného majetku, smrt živitele rodiny a další.

 Cílem programu tvorby finanční rezervy je takové nastavení a využívání finančních produktů, které snižují nebo zcela nulují negativní důsledky nečekaných událostí, které mohou nastat v průběhu života.


Fixace

 Fixace úrokové sazby u hypotečních úvěrů označuje dobu, po kterou banka nesmí měnit výši úrokové sazby. Vedle výše úvěru a délky splácením je dalším důležitým parametrem, který by klient měl před uzavřením hypotečního úvěru zvážit.

 Kratší doba fixace obvykle mívá výhodnější úrokové sazby, je zde však nebezpečí zvýšení úroků po jejím vypršení. Je vhodná, pokud má klient v úmyslu hypotéku brzy splatit.

 Delší doba fixace omezuje riziko spojené s růstem úroků. Rovněž se po delší době díky inflaci snižuje reálná hodnota splátky. Tento režim ovšem zpravidla mívá vyšší úrokové sazby.


Hypoteční úvěr na bydlení - hypotéka

 Hypoteční úvěr na bydlení (hypotéka) je účelový dlouhodobý úvěr, který se poskytuje na stavební pozemky k bydlení, byty a domy, bytové prostory, chaty, chalupy, včetně nemovitých součástí nebo příslušenství k těmto nemovitostem apod. Zaplacené úroky z úvěru lze odečítat od základu daně a úvěr je vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti.


Konsolidace úvěrů

 Konsolidace úvěrů (konsolidace půjček) je sloučení několika půjček nebo úvěrů do jednoho úvěru a následné rozložení splátek do delšího časového období. To vede ke snížení měsíční splátky i výše úrokových sazeb u dosavadních úvěrů. Zároveň se díky tomu snižuje úvěrová angažovanost dlužníka (předluženost), která může být i překážkou k získání hypotéky.

 Konsolidace úvěrů se dá použít na téměř všechny druhy půjček a úvěrů. Tuto službu obvykle poskytují větší finanční ústavy, které za Vás platí veškeré dluhy, zatímco vy platíte jen jednu konsolidovanou splátku danému finančnímu ústavu.


Nebankovní půčka / hypotéka

 Nebankovní půjčka nebo nebankovní hypotéka znamená, že ji neposkytuje banka, ale jiná úvěrová společnost. Obvykle má vyšší úrokové sazby, ale na druhou stranu je snazší dosáhnout na půjčku a máte s tím méně papírování.


Obmyšlená osoba

 Obmyšlená osoba je taková osoba (nebo skupina osob), která je jiná než pojištěný a které vznikne v případě vzniku pojistné události právo na pojistné plnění. Často se jedná o ty osoby, kterým vzniká nárok v případě smrti pojištěného.

 Pokud není taková osoba určena nebo pokud jí nevzniká právo na plnění, specifikuje oprávněné osoby zákon.


Podnikatelské úvěry

 Podnikatelské úvěry jsou speciální druh úvěrů, které jsou určeny podnikatelům.

 Tyto účelové nebo i neúčelové úvěry jsou poskytovány na nákup, výstavbu či rekonstrukci nemovitostí, které jsou součástí podnikatelského záměru. Provozní úvěry slouží k nákupu zařízení, obnově nebo zahájení podnikatelské činnosti.

 Výhoda podnikatelských úvěrů je v přizpůsobení aktuálním potřebám klienta, nejen díky dosažení optimální doby splatnosti podnikatelského úvěru. Rovněž je možnost získat podporu ze strukturálních fondů EU.

 Podnikatelské úvěry poskytují banky, nebankovní instituce i soukromí investoři.


Refinancování

 Refinancování je splacení existujícího hypotečního úvěru novým hypotečním úvěrem s odlišnými, zpravidla výhodnějšími úvěrovými podmínkami, které se přizpůsobí potřebám klienta.

 U refinancování je tedy možné ovlivnit parametry nového hypotečního úvěru a docílit tak výhodné úrokové sazby (cílem je sazbu snížit) a také dosáhnout delší doby splatnosti hypotečního úvěru.

 Také je možné získat dodatečný úvěr, např. v případě, že současná hodnota nemovitosti vzrostla či klient původně nevyužil 100 % hypotéky.


RPSN

 RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

 Poskytovatel spotřebitelského úvěru je v Česku od 1. ledna 2002 ze zákona povinen uvádět u své nabídky i RPSN (tato povinnost je částečně omezena, RPSN se nemusí uvádět např. u úvěrů nižších než 5000 Kč nebo vyšších než 1 880 000 Kč, u hypoték atd.).


Spotřebitelské úvěry

 Spotřebitelské úvěry jsou primárně určeny pro nákup zboží a služeb, ale jejich účel není zkoumán. Úvěr lze získat k libovolnému účelu, a to i bez zajištění.

 Úvěrů zařazených do kategorie spotřebitelských úvěrů je celá řada a liší se zejména úrokovou sazbou, výší splátek a délkou splácení.

 Tyto úvěry lze doplnit hypotečními úvěry a úvěrovými produkty ze stavebního spoření.

 Rovněž lze získat i úvěr z nebankovního sektoru bez zajištění (případně je půjčku možné zajistit např. automobilem).

www.pujcky-hypoteka.eu - nebankovní půjčky, americká hypotéka

spolupracujeme * antispam * kontakt